ახალი პროდუქტის დანერგვა თეგეტა მოტორსთან ერთად

თეგეტა

GeoGPS - სა და თეგეტა მოტორს შორის გაიმართა საქმიანი შეხვედრა. GeoGPS -ის მიერ შეთავაზებულ სერვისებზე დაყრდნობით ინერგება ახალი პროდუქტი, რაც მოიცავს   მძღოლის მოძრაობის კულტურის აღრიცხვას, კონტროლს და მარშრუტების ოპტიმიზაციას. კომპანიას შესაძლებლობა ექნება დროულად მიიღოს ინფორმაცია ცვეთადი ნაწილებისა და სავალდებულო ტექმომსახურების შესახებ.