ირიდიუმის სატელიტური კავშირი

ირიდიუმი

  ხშირია სიტუაციები როდესაც ავტომობილი ან ტვირთი იმყოფება ისეთ ადგილზე სადაც რთულად ხდება ან საერთოდ შეუძლებელია მობილური კავშირის დამყარება. ეს შეიძლება იყოს მაღალმთიანი ადგილები , საჰაერო და საზღვაო სივრცე, ცხელი წერტილები და ა.შ.

  იმისათვის რომ ლოკაციის მიუხედავად ჯიპიეს მოწყობილობა გამართულად და სრულყოფილად მუშაობდეს ჩვენ გთავაზობთ სერვისს - ირიდიუმის სატელიტური კავშირი , რომელიც ნებისმიერი ადგილიდან შეძლებს ინფორმაციის გადმოცემას თქვენი ავტომობილის ან ტვირთის სტატუსის შესახებ.