კომპანიის შესყიდვა

კომპანიის შესყიდვა

    კომპანია GeoGPS - მა შეისყიდა GPS -ების კომპანია Eco fleet, რომელიც თანამშრომლობს 54 კომპანიასთან და 500 ობიქტზე აქვს დამონტაჟებული gps მოწყობილობა.

გაერთიანების პროცესი უკვე დაიწყო და 1 ივლისამდე მოხდება ამ კომპანიების და ობიექტების ინტეგრაცია ჩევნ სისტემაში.