მორიგი შეხვედრა შპს „ბათუმის ავტოტრანსპორტში“

27 მაისს შპს „ბათუმის ავტოტრანსპორტში“ ამავე ფირმის ხელმძღვანელებს და „GeoGPS“-ის დამფუნებელსა და პროდუქტების განვითარების მენეჯერს შორის შეხვედრა გაიმართა, რომლის ძირითადი თემა ახალი პროდუქტის პრეზენტაცია იყო. პირველად საქართველოში, უკვე შესაძლებელია ერთ GPS მოწყობილობაზე საწვავის საზომი სენსორისა და ხმის მაკონტროლებლის ერთობლივი გამართული მუშაობა. ამავდროულად, დაიდო შეთანხმება ახალი პროდუქტების განვითარების შესახებ.