მძღოლის იდენტიფიკატორი

GeoGPS-მა კიდევ ერთი ახალი პროდუქტი დანერგა შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიაში“. „მძღოლის იდენტიფიკატორის“ მეშვეობით ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დეპარტამენტი აკონტროლების მძღოლის მიერ მანქანის მართვის მანერას.