პერსონალური GPS მოწყობილობები „თელასში“

სს “თელასი” უკვე 5 წელია ჩვენი პარტნიორია. ეტაპობრივად ვნერგავთ სხვადასხვა ახალ პროდუქტებს, ამჯერად თელასში იტესტება პერსონალური GPS მოწყობილობები, რომლითაც შესაძლებელია თითოეული თანამშრომლის ადგილსამყოფელის დადგენა, რაც უფრო ეფექტურს გახდის საქმიანობას. პერსონალური GPS მოწყობილობა დაურიგდება ტექნიკური განყოფილების თითოეულ თანამშრომელს.