ტესტური რეჟიმი შპს „ბათუმის საზღვაო ნავსადგურში“

„GeoGPS”-მა დაიწყო ტესტურ რეჟიმში შპს „ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის“ მანქანების მონიტორინგი. ტესტურ რეჟიმში გამოცდას გაივლის როგორც სატრანსპორტო საშუალებები და სტაციონარული ტექნიკა, ასევე გემები. ასეთი პროექტი საქართველოში უპრეცენდენტოა. ვიმედოვნებთ, რომ ზემოთ ხსენებული ტესტური რეჟიმი გახდება „GeoGPS“-ისა და ბათუმის პორტის თანამშრომლობის საფუძველი.