ტრენინგი "სწორი კომუნიკაცია"

ტრენინგი

  GeoGPS - ი მუდმივად ზრუნავს საკუთარი გუნდის კვალიფიკაციის ამაღლებაზე და პროფესიულ განვითარებაზე. ამისათვის პერიოდულად ხდება თანამშრომლების გადამზადება სხვადასხვა ტრენინგების სახით.

  17 – 18 მაისს ჩატარდა ტრენინგი, რომელიც ეხებოდა თემას სწორი კომუნიკაცია. ტრენინგის მიმდინარეობის პროცესში განიხილა საინტერესო და აუცილებელი თემები, რაც კომპანიის მხრიდან გათვალისწინებული უნდა იყოს მუშაობის ყოველდღიურ პროცესში, მაგ: ინფორმაციის მიწოდების ფორმები, კომუნიკაციის მიზნობრიობა, სწორად დაგეგმილი კომუნიკაცია.

ტრენინგი ჩაატარა კომპანია QBQ -მ