ტრენინგი სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოში

GeoGPS-ის წარმომადგენლებმა სასწავლო პრეზენტაცია გამართეს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში, კერძოდ, სსიპ ეროვნულ სატყეო სააგენტოში. ტრენინგზე განხილულ იქნა ისეთი თემები, როგორიცაა: ჯიპიეს მონიტორინგის მნიშვნელობა, ტექნიკური მხარდაჭერა და GeoGPS-ის უპირატესობები. სააგენტოს თანამშრომლებს დეტალურად განემარტათ ჯიპიეს მონიტორინგის სისტემით სარგებლობის ინსტრუქცია.