შეხვედრა შპს „ბათუმის ავტოტრანსპორტში“

შპს „ბათუმის ავტოტრანსპორტში“ მენეჯმენტი შეიცვალა, დირექტორად დაინიშნა პაატა დუმბაძე, სწორედ ამიტომ, მიზანშეწონილად მივიჩნიეთ, რომ გავმართოთ ახალი გუნდის პრეზენტაცია.