ჩვენც დავბერდებით

კომპანია GeoGPS-მა მონაწილეობა მიიღო საქველმოქმედო აქციაში და თბილისის სათნოების სახლის - კათარზისის ბენეფიაცირებსა და სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს სადილით გაუმასპინძლდა. GeoGPS-ი მხარს უჭერს მსგავსი სახის აქციებს და მზად არის მომავალშიც გააგრძელოს აღნიშნული საქმიანობა.