ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია

შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიასა“ და GeoGPS-ს ხანგრძლივი თანამშრომლობის ისტორია აკავშირებთ დაცვასა და GPS მონიტორინგში. ექვსთვიანი ტესტური რეჟიმის შემდეგ კარიერებზე მომუშავე ბელაზებზე