რას გთავაზობთ

ონლაინ მონიტორინგი

საწვავის კონტროლი

მარშრუტების ისტორია

შეტყობინებები

ანალიტიკური მონაცემები

მობილური აპლიკაცია

მარშრუტების დაგეგმვა

სერვისები

დისპეტჩერიზაცია

ონლაინ მონიტორინგი

საწვავის კონტროლი

მარშრუტების ისტორია

შეტყობინებები

ანალიტიკური მონაცემები

მობილური აპლიკაცია

მარშრუტების დაგეგმვა

სერვისები

დისპეტჩერიზაცია