ჩვენ სოციალურ ქსელებში

სიახლე

13 March 2020

შიდა აღრიცხვის ბაზა - CRM

ფაქტი რომ GeoGPS ზრუნავს მომხმარებელზე უკვე ბევრჯერ დადასტურდა კომპანიის მიერ განხორციელებული მრავალი პროექტიდან თუ აქტივობებიდან. მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის, GeoGPS მუდმივად აუმჯობესებს მომსახურებას თანამედროვე სტანდარტებზე დაყრდნობით, ამიტომ შეიქმნა სრულიად ახალი შიდა აღრიცხვი სისტემა, სადაც ყოველ მომხმარებელს ექნება პირადი სივცრე, მიუხედავად იმისა არის თუ არა იგი ამ მომენტისათვის აქტიური მომხმარებელი.

ამ ყველაფერს დაემატება მომავალში კომპანიის მიერ ჩატარებული მომხმარებლისათვის გათვლილი კითხვარი, რომლის მიზანია გაზომოს თუ რამდენად კმაყოფილნი არიან GPS მომსახურებით და ასევე გამოკვეთს საკითხებს, რომლებიც საჭიროებენ გაუმჯობესებას.

ყოველი ზემოთ აღნიშნულის სრულყოფისათვის, თითოეულ კომპანიას მიენიჭა პერსონალური მენეჯერი, რომელიც ზრუნავს მომსახურების სრულფასოვნად გაცემასა და მიღებაზე, როგორც GeoGPS-ის მხრიდან ასევე მომხმარებლის მხრიდან.

#მართეგონივრულად GeoGPS-სთან ერთად

სიახლეების გამოწერა
;